Learning is a process that never end - Century 21 Albania

 

Card image cap

Learning is a process that never end

2021-11-05

Njerëzit e suksesshëm mbeten nxënës të përjetshëm.

Personat me arritje të larta e kuptojnë se nëse nuk po përmirësohen vazhdimisht në punë, atëherë po përkeqësohen. 

Ata lexojnë, dëgjojnë CD dhe marrin trajnime shtesë. Profesionisti nuk ndalon kurrë së mësuari. 

Pra, lexoni, dëgjoni dhe bëni trajnime të vazhdueshme.

Asnjëherë mos ndaloni së mësuari!

Industria imobiliare na ka mësuar se nuk është si integralet apo derivatet në matematikë. Nuk ka një ligj apo një teori të përgjithshme që ti jepte zgjidhje çdo problemi. Por fundja ndaj është aq motivuese dhe dinamike. 

Rregulli i vetëm është të shërbesh sipas parimit zero defekt në shërbim duke i bërë klientët që të kalojnë një eksperiencë tē jashtëzakonshme me ju si konsulentë imobiliarë të Century21 Albania.